شما اینجا هستید: صفحه اصلی نمایندگی ها hitzinger

Hitzinger

شصت سال سابقه، كيفيت، بازدهي و پايداري، پايه و اساس موفقيت اين شركت ميباشد. Hitzinger توليد كننده مبدل هاي برق 400 هرتز شامل مبدل هاي موبايل يا متحرك- ديزلي - الكتريكال - سيستم هاي برق مركزي يا سانترال - سيستم هاي ايستگاهي (staitionary) و كنترل و برنامه ريزي از طريق نرم افزار ميباشد.

                          

download hitzinger

www.hitzinger.at